Teruggekomen van mijn pelgrimstocht naar Compostella (Saint-Jean-Pied-De-Port – Santiago de Compostella, 843km), kan ik – niet zonder enige trots – terugblikken op een zeer geslaagd initiatief. Naast de vaststelling dat ik hier zelf sterker uitgekomen ben, ben ik verheugd om te melden dat dankzij de steun van onze sponsors, mijn doelstellingen voor deze actie bereikt werden. Het opgehaalde bedrag van €2.817 werd verdeeld over onze uitgekozen goede doelen, nl. de verenigingen die dagelijks op de barricaden staan ten voordele van kansarme kinderen (VZW De Katrol, VZW Arcade en Tibetan Cultural Center – Belgium ASBL).

 

Nu is het tijd om – zowel letterlijk als figuurlijk – een stap verder te zetten. De voorbereidingen zijn volop bezig om in 2022 een nog oudere pelgrimstocht te ondernemen, namelijk de “Weg naar Rome”. Een “tochtje” van maar liefst 1.030 km waarvan 5 à 6 dagen van Frankrijk via Zwitserland dwars door de Alpen tot in Italië.

 

Uiteraard is het terug de bedoeling om financiële steun te genereren voor de gekozen verenigingen en zo onze strijd om kansarme kinderen (regio Oostende en het Tibetan Cultural Center Belgique) te helpen, verder te zetten. 

 

Indien interesse, vraag ons gerust om u een infodossier te sturen.

 

Alvast dank bij voor jullie steun en belangstelling.

 

donaties zijn welkom op onze bankrekening:

BE86 0003 6343 4950 (referentie: Rome '22)

 

Met avontuurlijke groeten

Door de schrijnende situatie die zich voordeed in het voorjaar van 2022 in Oekraïne en onze 4-tal maanden lang inzet om er aan de grens hulp te bieden aan vluchtelingen (zie: "SOLIDARITY 4 THE CHILDREN OF UKRAINE" heb ik, zowel fysisch als administratief, tijdgebrek gehad voor de voorbereidingen van deze tocht. Deze actie werd uitgesteld tot 26 september 2023...