De Chinese invasie in Tibet, een korte samenvatting:

In 2001 was de situatie in Tibet, 50 jaren na de Chinese invasie als volgt: 1.200.000 doden – 6000 kloosters verwoest – verplichte sterilisaties van Tibetaanse vrouwen en jonge meisjes – verplichte abortus, zelfs tot 7 à 8 maanden zwangerschap – ontvoeringen, moorden en verdwijning – arbitraire opsluitingen, veroordelingen en doodstraf (soms enkel om in het bezit te zijn van een foto van de Dalai Lama en/of het uitvoeren van het Tibetaans Boeddhisme) – werkkampen, slavernij, hongerarmoede.

 

Jonge monniken werden gedwongen hun Lama leraren te doden om zelf aan een vuurpeloton te kunnen ontkomen! Monniken, mannelijke en vrouwelijke, werden verplicht om hun celibaat beloften te verbreken door seksuele relaties met elkaar te hebben…

Maar ook op economisch-, medisch vlak of in het onderwijs heeft China kunnen aantonen dat hun politiek faalt, toch in ieder geval ten nadele van het Tibetaans volk. Al werden er in die jaren vele industrieën, scholen en ziekenhuizen gebouwd, deze zijn tot vandaag nog voornamelijk voor de Chinezen die door de overheid in Tibet gekoloniseerd werden.

 

In 2021 is de situatie in Tibet niet veel beter geworden. China blijft verantwoordelijk voor de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Tibet. Er is tegenwoordig een ernstige bezorgdheid over de intensivering van het assimilatiebeleid in Tibet door China, het verplichte militaire zomerkamp voor Tibetaanse kinderen, de verslechterende situatie in Dza Wonpo, het Tibetaanse Karze-gebied dat bij de Chinese provincie Sichuan is ingelijfd, de voortdurende onzekerheid van de verblijfplaats van de 11e Panchen Lama en de aanhoudende schending van het recht op vrijheid van godsdienst in Tibet.

 

Tibet staat volgens het laatste rapport “Freedom in the World 2021: A Leaderless Struggle for Democracy”, dat gebaseerd is op een onderzoek naar politieke vrijheid in de wereld, op de tweede plaats op de lijst van minst vrije landen en wordt geregeerd door de Chinese communistische partij waarbij de lokale beslissingsbevoegdheid geconcentreerd is in de handen van Chinese partijfunctionarissen.

 

Vandaag schat men 150.000 Tibetaanse vluchtelingen die in ballingschap leven. België heeft een grote Tibetaanse gemeenschap, zo’n drieduizend Tibetanen, sommige menen zelfs vierduizend, die er in ons land zouden wonen.