DE KATROL VZW OOSTENDE

- Katrien Sabbe

- Leffingestraat 1 bus 2

- 8400 Oostende

- 0472/705.221
ankerfiguur2@dekatrol.org

ARCADE VZW

- Zevekotestraat 58b

- 8470 Gistel

- Tel: 059 270 900

- Fax: 059 270 918

info@arcadevzw.be

www.arcadevzw.be

TIBETAN CULTURAL CENTER BELGIUM

- Clos du Mudra, bte 101

- 1070 Anderlecht

- tccasbl@gmail.com 

- http://tibetanculturalcenter.be

De Katrol biedt studie en gezinsondersteuning bij ouders die dit zelf willen. 2x per week gaan studenten uit sociaal/pedagogische opleidingen aan huis om ouders te ondersteunen bij hun hulpvraag. De studenten worden hierbij nauw opgevolgd door een ankerfiguur. Deze professionele kracht is de vertrouwenspersoon van het gezin en de coach van de student. We gaan aan de slag met de hulpvragen van de ouders. We ondersteunen hen waar nodig op een laagdrempelige, empowerende wijze zodat de ouders op zelfstandige basis terug verder kunnen.

 

De Katrol wil uitval en uitsluiting voorkomen. De Katrol wil bruggen bouwen tussen verschillende werelden zodat alle kinderen en ouders zich verbonden kunnen voelen met de samenleving.
De Katrol biedt studenten een unieke leerkans waar zij de mogelijkheid krijgen hun professionaliteit te ontwikkelen.

 

De opdracht van de VZW Arcade is kwalitatieve hulp verlenen aan minderjarige kinderen/jongeren in een problematische leefsituatie [1] en hun gezin(nen) [2].

Deze hulp gebeurt ofwel via contextbegeleiding ofwel wordt die hulp gerealiseerd via residentieel verblijf waarbij contextbegeleiding en wezenlijk onderdeel is.

Vanuit onze mensvisie en maatschappelijke opdracht verlenen we hulp aan gezinnen, zonder onderscheid op politiek, filosofisch, godsdienstig of maatschappelijk vlak.

De term ‘problematische leefsituatie’ impliceert tevens dat de problematiek noch uitsluitend bij het kind/jongere, noch uitsluitend bij de ouders ligt; de leefsituatie op zich is problematisch. Het is een opvoedingssituatie, die door de direct betrokkenen (ouders, kind/jongere) of door derden (verwijzers, hulpverleners) als problematisch ervaren of geëvalueerd wordt. De hulp en begeleiding dient tengevolge zowel op het kind/jongere als op de ouders of al wie bij de opvoeding betrokken is gericht te zijn.

Het Tibetaans cultureel centrum ontstond in 2008 als gevolg van een enorm verlangen van het beschermen en promoten van de Tibetaanse taal en cultuur. We gingen van start met het geven van lessen in een restaurant, tijdens de pauzes van de obers. Daarna gingen we naar een Boeddhistisch centrum en tot slot vonden we een school in Brussel die ons verwelkomde. En daarna groeide we verder: een school werd geopend in Oostende gevolgd door Antwerpen, Leuven, Gent en tenslotte Brugge.

Heden (10/2018), hebben we 6 scholen in 6 verschillende steden. Er wordt aan 304 leerlingen les gegeven door 45 leraren. Elke school heeft 6 niveaus van studenten. Deze studenten leren lezen en schrijven in hun moedertaal, wat heel belangrijk is om verschillende redenen, hun ouders konden die kennis niet doorgeven. Ze leren ook de Tibetaanse liederen en dans aan en ook het bespelen van bepaalde muziekinstrumenten als ze dat willen. Ze zijn allemaal ingewijd in het belang van menselijke waarden en krijgen een inleiding in de Dharma.


Daarlangs organiseert de non-profit elk jaar een week zomerkamp.