Een Non-Profit organisatie, een pilaar als steun voor kansarme kinderen, een State of Mind

 

Hiking 4 Children is een trektocht ten voordele van kansarme kinderen. Deze non- profijt actie, een organisatie van Transmission Entertainment & Events, heeft als doel financiële middelen in te zamelen door wandeltochten te organiseren en zo steun te bieden aan erkende organisaties die zich engageren voor het welzijn van kinderen.

 

Een woordje uitleg over de initiatiefnemer

Het idee voor dit project werd geïnspireerd door mijn persoonlijke levenskeuzes.

Vele jaren geleden besliste ik om in plaats van mij te settelen met huisje/tuintje/boompje, de wijde wereld in te trekken en aan de kost te komen als straatartiest. Ik was een vrije vogel die de natuur opzocht en tijdelijk verbleef in wooncamionetten en zelfvoorzienende communes. Van de ene spot naar de andere, komen en gaan, zonder verantwoordelijkheden, verplichtingen, sociale druk, maar ook zonder veilige thuishaven.

 

De jaren verstreken en een nieuwe liefde werd een vaste relatie. Van het een kwam het ander en het verlangen naar een woning drong zich op. Vast werk was een logische volgende stap en dan de kinderwens. Ondertussen sijpelde de dagelijkse routine langzaam maar zeker mijn leven terug binnen en moesten verworven vrijheden plaatsmaken voor een volgeschreven agenda met afspraken, planningen, prioriteiten, deadlines, enz.…

 

Hoe een idee tot leven komt

En toen kwam de eerste Lock down, die dit alles terug van tafel veegde... Het vertrouwde dak boven mijn hoofd benam opeens het zicht op de open sterrenhemel en drukte mij neerwaarts. Ook de vier muren eronder kwamen op mij af en hielden mijn ziel in een houdgreep. Er was maar één uitweg: mijn rugzak optillen, de deur achter mij dichttrekken en het op een wandelen zetten, terug de wijde wereld in. Mijn schoenzolen verslonden kilometers na kilometers en brachten mij steeds verder. Een nieuwe passie was geboren. Een wazig geworden wens floreerde en kreeg terug vorm: een eeuwenoude pelgrimstocht ondernemen (zie de pagina ACTIE - DE WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA).

 

Het is algemene kennis dat wandelen een positieve invloed op zowel de mentale als fysieke gezondheid heeft. Waarom niet het nuttige aan het aangename koppelen en wandelen voor het goede doel? Nu restte enkel nog de keuze voor welk thema ik mij ging inzetten. Hoewel er zeer veel maatschappelijke problemen zijn die schreeuwen om aandacht, valt veel menselijk leed terug te leiden naar een gemeenschappelijke deler, nl. armoede. Het maakt niet uit of de oorzaak ervan simpelweg brute pech is of het gevolg is van verkeerde keuzes van de ouders, meestal zijn de kinderen het grootste slachtoffer, terwijl zij er het minste aandeel in hebben en net het minst weerbaar zijn.

 

De keuze voor een goed doel (1)

De Lock down als gevolg van de coronapandemie was het genadeschot voor veel gezinnen die reeds het water aan de lippen hadden. Schrijnende toestanden werden schering en inslag. Het einde lijkt nog lang niet in zicht, integendeel. Gelukkig bestaan er reeds veel organisaties die kansarme kinderen terug een kans willen geven. Een kans om net als hun klasgenootjes deel te nemen aan allerhande activiteiten zoals schooluitstapjes, sportkampen, reisjes… en hun het gevoel te geven een volwaardig lid van de samenleving te zijn.

 

Als je weet dat gemiddeld 1 op 5 kinderen in Vlaanderen uit een kansarm gezin komt, is de rekening gauw gemaakt hoeveel vriendjes van onze eigen oogappels hiervan deel uitmaken.

 

De keuze voor een goed doel (2)

De bewondering van een cultuur en volk die al van jongs af aan zich diep in mijn hart heeft ingeweven was oorspronkelijk terug te vinden in de hoge plateaus van de Himalaya gebergte: Tibet en zijn mystieke aura.

 

Toen ik bewust werd van de leed, genegeerd en totaal aan zijn lot overgelaten door bijna elke regering in de wereld, dat dit volk heeft moeten ondergaan door de Chinese invasie in 1950 met hun ‘Culturele Revolutie’ kon ik het niet laten om me actief in te zetten ten voordele van het Tibetaanse volk, en meer bepaald voor hun kinderen geboren ver weg van hun vaderland en zo een steun te zijn bij het behouden van hun cultuur.   

 

Tibet staat volgens het laatste rapport “Freedom in the World 2021: A Leaderless Struggle for Democracy”, dat gebaseerd is op een onderzoek naar politieke vrijheid in de wereld, op de tweede plaats op de lijst van minst vrije landen en wordt geregeerd door de Chinese communistische partij waarbij de lokale beslissingsbevoegdheid geconcentreerd is in de handen van Chinese partijfunctionarissen.

 

“De kinderen van nu worden de maatschappij van morgen!”

Laat ons samen een helpende hand vormen in hun educatie, zelfvertrouwen, emotionele ontwikkeling en mentale ontplooiing. Laat ons het duwtje in de rug zijn om hun de kans te geven hun persoonlijk geluk na streven, want elk kind heeft dat recht! Laat ons investeren in hun toekomst!